Save the Children tuyển đơn vị tư vấn làm phim

Tổ chức Save the Children tại Việt Nam đang tuyển đơn vị tư vấn làm phim tài liệu cho dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dân tộc thiểu số tại tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Vietnam.hr@savethechildren.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.