ADRA tuyển Trợ lý dự án

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA) tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email tuyendung@adravietnam.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/9/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc, Mẫu đăng kí