Room to Read tuyển cán bộ

Đăng ngày

Tổ chức Room to Read đang cần tuyển Cán bộ chương trình xóa mù chữ, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hrvn@roomtoread.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/01/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.