Thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn cấp cộng đồng nhằm gìn giữ sự đa dạng văn hóa và sinh thái

Bên cạnh hệ thống các khu bảo tồn đã được chính phủ thành lập nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều khu vực tự nhiên ở quy mô nhỏ hơn chưa được quy hoạch bảo tồn. Điều đáng lưu ý là không ít khu vực trong số này lại lưu giữ được tương đối nhiều giá trị đa dạng sinh học, đồng thời cung cấp cho người dân không ít lợi ích cả về vật chất và tinh thần, thậm chí, nhiều khu được người dân tự nguyện gìn giữ khá nguyên vẹn.

Đại diện cộng đồng chia sẻ tại Hội thảo
Đại biểu tham dự Hội thảo

Mặc dù một số văn bản pháp luật sửa đổi gần đây (như Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học) đang có xu hướng cởi mở hơn trong việc thừa nhận các phương thức quản lý tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng, tuy nhiên, hiện Việt Nam chưa có chính sách cụ thể để công nhận các mô hình khu bảo tồn do cộng đồng quản lý.

Nhằm tạo điều kiện cho đại diện các cộng đồng và các tổ chức liên quan chia sẻ, thảo luận về các sáng kiến bảo tồn thiên nhiên của người dân, góp phần gìn giữ sự đa dạng văn hóa và sinh thái ở Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy các sáng kiến bảo tồn thiên nhiên của cộng đồng góp phần gìn giữ sự đa dạng văn hóa và sinh thái ở Việt Nam” trong ba ngày từ 20-22/12/2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hội thảo có sự tham dự đông đảo của các đại diện cộng đồng, tổ chức xã hội và cơ quan quản lý lâm nghiệp. Bên cạnh việc thảo luận về hiện trạng các khu vực tự nhiên đang được cộng đồng bảo vệ như rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước, đất ngập nước… , các đại biểu cũng tập trung thảo luận về mô hình và tiêu chí xác định khu bảo tồn do cộng đồng quản lý, đồng thời đề xuất chính sách, cơ chế trao quyền quản lý cho cộng đồng nhằm bảo tồn các khu vực tự nhiên ngoài hệ thống khu bảo tồn chính thức và hoàn thiện bản kiến nghị các chính sách hỗ trợ cộng đồng, bao gồm cả cơ chế tài chính và hưởng lợi, chia sẻ lợi ích.

PV

Nguồn:
PanNature