Khắc phục hậu quả động đất sóng thần tại Indonesia

Nguồn: VTV24