Thương vong tăng cao do động đất, sóng thần tại Indonesia