Thành ủy Hà Nội nhất trí giãn cách xã hội thêm 15 ngày chống Covid-19