Bình Định: Doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất đá lấp đầm Thị Nại

Mặc dù chưa có thiết kế và phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 xà bần lấp đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Mặc dù chưa có thiết kế và phê duyệt nhưng Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An đã huy động phương tiện đổ hàng ngàn m3 xà bần lấp đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để thực hiện dự án kho cảng xăng dầu. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)
Việc này đã ảnh hưởng luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận nhân dân. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)
UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ thi công trái phép đồng thời kiểm tra, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)
Hàng ngàn khối đất đá, xà bần đổ xuống lấp đầm Thị Nại. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)
Hàng ngàn m3 xà bần đổ xuống lấp đầm Thị Nại. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)
Nguồn: