Quảng Trị: 200 người chiếm dụng 800 ha đất rừng

Ngày 4/7, lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Đường 9 (Quảng Trị) cho biết, đã phát hiện tổng cộng 800/7.000 ha đất rừng của Công ty bị người dân các địa phương và công nhân của Công ty chiếm dụng.

Đất rừng bị chiếm dụng nhiều nhất là ở 2 xã Cam Tuyền, Cam Thành (huyện Cam Lộ). Kết quả rà soát cho thấy, chỉ riêng công nhân của Công ty đã chiếm dụng 40 ha đất rừng.

Theo lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Đường 9, hình thức chiếm dụng đất rừng phổ biến là người dân và công nhân Công ty tự ý ươm trồng các loại cây lâm nghiệp trên diện tích đất mà Công ty được giao quản lý. Tình trạng này diễn ra từ hàng  chục năm về trước. Đến nay Công ty lâm nghiệp Đường 9 mới chỉ thu hồi được 150 ha/tổng số 800 ha đất rừng bị khoảng 200 người chiếm dụng.