Nhiều sai phạm trong xây dựng thủy điện vừa và nhỏ

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa có văn bản gửi các đại biểu Quốc hội giải trình liên quan đến lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ.

Báo cáo giải trình cho biết, trong năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương đã triển khai 7 đoàn thanh tra, kiểm tra 76 dự án thủy điện, tại 16 tỉnh. Trong đó có 33 dự án đang phát điện, 43 dự án đang triển khai xây dựng. Kết quả bước đầu cho thấy, tại 16 tỉnh, thanh tra đã đề xuất loại khỏi quy hoạch 116 dự án thủy điện nhỏ và không xem xét bổ sung vào quy hoạch 156 vị trí có tiềm năng khai thác thủy điện.

Đối với việc chấp hành pháp luật về đất đai của các dự án thủy điện, vẫn còn có việc quyết định thu hồi đất và giao đất trái thẩm quyền; việc thu hồi, chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất một số dự án còn chậm… Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường như trong các báo cáo chưa mô tả rõ tiến độ xây dựng, chưa đề cập đầy đủ các sự cố về môi trường, thiếu các giải pháp phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thiếu phần kê khai chất thải nguy hại, phòng ngừa sự cố do tràn dầu tuốc-bin…

Việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và khí hậu thủy văn cũng nhiều thiếu sót như chưa bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định, không có khả năng điều tiết nước về mùa lũ, chưa có giấy phép khai thác nước mặt theo quy định.

Những sai phạm trên đã được các đoàn thanh tra chấn chỉnh, kiến nghị địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.