Lý do chuyển điều tra sai phạm nghiêm trọng của TKV

Những hành vi sai trái của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các cá nhân liên quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như đầu tư thua lỗ, mất vốn đầu tư, lãng phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đây là lý do chính dẫn đến Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an chỉ đạo sớm xem xét, điều tra, xử lý nghiêm minh tại Kết luận thanh tra số 2810/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại TKV và một số đơn vị thành viên.

Những con số biết… nói!

Tại Kết luận thanh tra số 2810/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ của Thanh tra Chính phủ sớm xem xét, điều tra, để xử lý trách nhiệm đối với hàng loạt vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, TKV và các doanh nghiệp liên quan đã vi phạm nghiệm trọng các điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế về điều kiện giao hàng và thanh toán, dẫn đến mất vốn giá trị hơn 30 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc TKV và Tổng Công ty Khoáng sản (thời kỳ trước 31/12/2005) đã quyết định chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, bảo lãnh nợ vay vượt thẩm quyền…

Hành vi sai trái của các tập thể, cá nhân nêu trên để lại hậu quả nghiêm trọng là nhiều khoản đầu tư không có hiệu quả, thua lỗ, mất vốn với giá trị rất lớn.

Cụ thể: 1, Tại Công ty Southen Mining Co.,Ltd lãng phí, mất vốn 77,6 tỷ đồng; 2, vi phạm các quy định của pháp luật trong việc xây dựng và phê duyệt phương án đầu tư, quyết định chủ trương góp vốn cổ phần, sử dụng nguồn vốn không đúng quy định để đầu tư dẫn đến không mang lại hiệu quả, lỗ, mất vốn đầu tư 76,4 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Vận tải thủy- Vinacomin; 3, tại Công ty cổ phần Đóng tầu Sông Ninh nợ không có khả năng thu hồi 52,5 tỷ đồng; 4, tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà mất vốn 47,8 tỷ đồng; 5, Công ty Kim loại mầu Thái Nguyên bảo lãnh không đúng thẩm quyền phải trả nợ thay ngân hàng EximBank 13.785.678 USD; 6, việc đầu tư, thành lập Công ty Cổ phần C rômmit Cổ Định Thanh Hóa không có hiệu quả, gây lãng phí 436 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra TKV và một số đơn vị thành viên, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc thực hiện đầu tư một số khoản khác ra nước ngoài nhưng không có sự điều tra, khảo sát kỹ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, quyết định đầu tư phù hợp với thực tế, khả thi, hiệu quả theo quy định. Dẫn đến, lỗ, mất vốn 303 tỷ đồng.

Một sai phạm nghiêm trọng khác là, nghiệm thu, thanh toán khối lượng thuê ngoài vận chuyển đất đá tại 2 công ty than (Đèo Nai và Cao Sơn) vi phạm quy định về sử dụng đăng kiểm tải trọng xe, với tổng khối lượng 43.452.814 m3, với trị giá bình quân 8000/m3 thì tổng số tiền vi phạm lên tới 347 tỷ đồng.

Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm kiến nghị

Ngày 5/1/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 08/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại TKV và một số đơn vị thành viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý cơ bản với nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2810/KL-TTCP. Giao Bộ Công an, TKV và các bộ, ngành liên quan thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và gửi kết quả thực hiện Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định, “Việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam chưa tốt để xảy ra vi phạm cần phải chấn chỉnh, khắc phục”.

Về 14 trường hợp Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao rà soát kỹ để thống nhất biện pháp xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.