Rừng bị phá nát, chỉ xin khiển trách

Về những sai phạm trong các dự án “nuốt rừng” ở tỉnh Phú Yên, một số sở, ngành liên quan còn kiểm điểm chung chung, né tránh trách nhiệm. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ một cá nhân tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách

Tại hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên năm 2017 tổ chức vào chiều 8-1, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thông tin về kết quả kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng mà thời gian vừa qua Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Sai phạm chủ yếu ở tham mưu!

Theo ông Phùng, việc kiểm điểm diễn ra hết sức nghiêm túc trong 1 ngày rưỡi. Kết quả kiểm điểm được báo cáo lên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và được công khai trên website UBND tỉnh.

Kết quả kiểm điểm này được cụ thể hóa bằng Thông báo số 03/TB-UBND ngày 3-1 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên ký và đăng tải trên website UBND tỉnh. Theo đó, thông báo nêu kết luận của chủ tịch UBND tỉnh này sau khi kiểm điểm, cho rằng để xảy ra những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong thời gian dài ở các dự án xuất phát từ việc các cơ quan chuyên môn không nghiên cứu kỹ và nắm bắt các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND tỉnh; còn chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ các quy định của pháp luật để áp dụng trong việc tham mưu đề xuất. Sự phối hợp giữa các sở, ngành liên quan cũng chưa chặt chẽ; không kịp thời đối chiếu để phát hiện những vấn đề không phù hợp trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm đề xuất kiến nghị, điều chỉnh cho đúng theo quy định.

Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ liên quan và một số lãnh đạo UBND tỉnh thiếu kiểm tra, đôn đốc, phát hiện để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm của UBND tỉnh và của các sở, ngành chức năng đối với việc triển khai dự án, nhất là trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, đất đai, quy hoạch.


Rừng tự nhiên ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) bị đốn hạ để triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Còn đùn đẩy, né tránh

Về những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm liên quan trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên, các lãnh đạo đương nhiệm của UBND tỉnh và các nguyên lãnh đạo UBND tỉnh có liên quan thừa nhận mắc khuyết điểm cá nhân trong quá trình chỉ đạo, điều hành và xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có thiếu sót, sai phạm khi ban hành một thông báo về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 3-2015 không có cơ sở pháp lý; không căn cứ vào nội dung trình của sở, ngành chức năng; không tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng chuyển đổi mục đích rừng phòng hộ là vi phạm Luật Đất đai 2013… Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm này.

Đối với việc kiểm điểm ở các sở, ngành, thông báo về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường có 3 cá nhân tự nhận hình thức kỷ luật; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) có 1 cá nhân tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tập thể, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc kiểm điểm và trách nhiệm của mình đối với những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm; còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, viện dẫn nhiều nguyên nhân khách quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ có 1 cá nhân ở Sở NN-PTNT là phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhận hình thức kỷ luật mức thấp nhất – khiển trách.

Cũng chính vì vậy, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở NN-PTNT tỉnh rà soát, xác định rõ, đầy đủ trách nhiệm, hình thức xử lý của từng cá nhân có liên quan đến các nội dung thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ.

Suýt mất hàng trăm ha rừng

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong số 20 dự án liên quan đến rừng được kiểm tra ở Phú Yên có đến 19 dự án mắc sai phạm. Trong số các dự án sai phạm có 2 dự án lớn mà Báo Người Lao Động phản ánh là dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao và khu du lịch liên hợp cao cấp New City. Hai dự án này đã đốn hạ khoảng 50 ha rừng. Nếu báo chí và một số vị nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên không phản ánh kịp thời thì thêm gần 300 ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ ven biển ở 2 dự án này sẽ bị mất sạch vì đã được tỉnh Phú Yên cho phép triển khai.