Quảng Ngãi: Hàng trăm trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thị xã Đức Phổ

Qua công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 397 trường hợp trên địa bàn Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có Kết luận Thanh tra số 5089/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật đất đai trong chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 397 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cho phép từ cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có 381 trường hợp tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp để làm nhà ở và 16 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác.

Việc tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp để làm nhà ở tập trung nhiều nhất tại địa bàn phường Phổ Thạnh với 220 trường hợp. Tiếp theo là địa bàn xã Phổ Nhơn với 77 trường hợp, phường Phổ Quang với 26 trường hợp.

Nguyên nhân được Kết luận thanh tra chỉ ra là địa phương không thực hiện việc thông báo cho người dân biết để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 397 trường hợp trên địa bàn Thị xã Đức Phổ.

Ngược lại, cá biệt một số người biết thông tin thì đăng ký chuyển nhiều. Đơn cử với các trường hợp cá nhân ông Lê Công Thừa, ông Nguyễn Đình Ba tại xã Phổ Ninh, ông Lê Quang Min tại xã Phổ Văn. Những người này đều đăng ký và chuyển đổi với diện tích hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp sang đất ở.

Có trường hợp chuyển mục đích xong nhưng lại xây dựng lấn, chiếm sang đất UBND xã Phổ An quản lý nhưng không xử lý, nay đã chuyển nhượng cho người khác.

Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khác có liên quan trong việc chấp hành pháp luật đất đai trong chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Căn cứ kết quả thanh tra, quy định của pháp luật có liên quan, Giám đốc Sở yêu cầu và kiến nghị đối với UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Đức Phổ, Chi cục thuế khu vực Ba Tơ, Đức Phổ rà soát các trường hợp đã được UBND thị xã Đức Phổ cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng chưa thực hiện kê khai đăng ký để thông báo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất.

Các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân, kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong việc tiếp nhận giải quyết xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã trong thời gian đến để phát hiện chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

Phòng TN&MT, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện thông báo công khai về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để người dân biết đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức tiếp nhận thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích và tổng hợp tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định để tránh trường hợp xây dựng không đúng vị trí đất đã được chuyển đổi mục đích.

Phòng TN&MT chuyển toàn bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân cho văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Đức Phổ để thực hiện các bước tiếp theo và cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính lưu trữ hồ sơ và truyền thông tin về địa phương để cập nhật tổng hợp và lưu trữ theo quy định.

UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp, đất do UBND xã, phường quản lý, đất chưa được phép chuyển đổi mục đích mà đã xây dựng nhà ở xây dựng công trình trái phép đã phát hiện; đồng thời có biện pháp yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân từng thời điểm đã để xảy ra các sai phạm như nêu trong kết luận của thanh tra; thành lập tổ tư vấn giúp UBND thị xã tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm sử dụng đất trái pháp luật như đã nêu và các trường hợp khác xử lý theo đúng quy định.