Cà Mau xử phạt về môi trường hơn bốn tỷ đồng

Đó là số tiền mà cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xử phạt các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường giai đoạn năm 2012-2017.

Tình trạng ô nhiễm môi trường thường xuyên xảy ra ở KCN Hòa Trung.

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau (khóa XIV) về bảo vệ môi trường (BVMT), thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH-NBD) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hội nghị do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức vào sáng 8-1.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, giai đoạn 2012-2015, Cà Mau đã bố trí kinh phí sự nghiệp về môi trường gần 350 tỷ đồng (tương đương 1% ngân sách hằng năm của tỉnh) để đầu tư, xử lý các vấn đề về môi trường.

Thống kê cho thấy, toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 6.900 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, gần 97% cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã xây dựng được hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, trong số hai khu công nghiệp (KCN) và năm cụm công nghiệp (CCN) đang tồn tại ở Cà Mau thì KCN Hòa Trung và CCN Sông Đốc đang gây bức xúc trong nhân dân bởi thường xuyên phát chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước mặt và không khí.

Qua công tác chuyên ngành, từ năm 2012-2017, cơ quan chức năng tỉnh đã kiểm tra 300 cơ sở và phát hiện, xử phạt hành chính 75 cơ sở với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Đó là chưa tính con số hơn 2,7 tỷ đồng mà Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và UBND các huyện, TP Cà Mau xử phạt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại địa phương trong thời gian nêu trên.