Hỗ trợ nông dân trồng rừng và tiêu thụ nguyên liệu

Trồng rừng ở Bắc Kạn. Ảnh: Báo Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến, Công ty Cổ phần Sahabak (Bắc Kạn) đang triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng và tiêu thụ nguyên liệu cho nông dân trên địa bàn một số huyện và thị xã trong tỉnh Bắc Kạn.

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 8/7/2011 cho biết, Dự án được triển khai tại các huyện, thị xã: Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn. Dự án này không những đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho Công ty mà góp phần giúp người dân tại các địa phương thực hiện Dự án có điều kiện phát triển kinh tế rừng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguyên liệu phục vụ cho chế biến là các loại gỗ rừng trồng, trong đó chủ đạo là cây keo, trung bình mỗi năm Công ty cần khai thác 3.000ha rừng trồng. Với chu kỳ kinh doanh rừng trồng là 8 năm, tổng diện tích đất rừng mà Công ty cần quy hoạch tối thiểu là 24.000ha.

Ông Lê Viết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sahabak cho biết: Dự án được thực hiện với cơ chế là Công ty cho vay không lãi một lần vào năm thứ nhất với mức 3 triệu đồng/ha; đối với những diện tích trồng cây keo, người dân được vay vốn cam kết bán gỗ cho Công ty Cổ phần Sahabak. Công ty cam kết bao tiêu sản phẩm khi khai thác rừng trồng theo giá thỏa thuận trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm khai thác.