SOCODEVI tuyển cán bộ

Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế của Canada (SOCODEVI) cần tuyển cán bộ khuyến nông cho dự án Phát triển Hợp tác Việt Nam (VCED), làm việc tại Tỉnh Bến Tre.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: VCEDproject@socodevi.org với tiêu đề : “Provincial Agronomy Facilitators – tên đầy đủ”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây