HPA tuyển Điều phối viên

Tổ chức Health Poverty Action (HPA) cần tuyển Điều phối viên giám sát và đánh giá cho dự án phòng chống sốt rét, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: Chị Nguyễn Thanh Vân, n.thanhvan@healthpovertyaction.org.