MCD tuyển cán bộ truyền thông

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) cần tuyển 01 cán bộ truyền thông làm việc tại văn phòng Hà Nội và đi công tác các địa phương. Thời gian làm việc ban đầu là 12 tháng, từ 1/7/2014 đến 31/6/2015, có cơ hội gia hạn tùy điều kiện công việc của MCD.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/06/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.