Phú Yên sai phạm hàng loạt về đầu tư xây dựng

ThienNhien.Net – Do tính chất vi phạm trên diện rộng ở tỉnh Phú Yên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan trung ương để xử lý.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

19/20 dự án được cấp phép là đất rừng

Theo báo cáo, đối chiếu với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cho thấy có 18/20 dự án phù hợp, 2/20 dự án không có trong quy hoạch được phê duyệt (dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, dự án trung tâm trồng hoa, cây cảnh). Trách nhiệm chính thuộc giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Trong số 20 dự án được kiểm tra, chỉ một số dự án dọc ven biển nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 (tuyến đường Độc Lập, TP Tuy Hòa) được phê duyệt của UBND tỉnh.

Về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch phân chia 3 loại rừng, đối chiếu với Nghị quyết 25/2007/NQ-CP và Nghị quyết 61/NQ-CP cho thấy quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng không đồng bộ và không được điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Đất đai. Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh và giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, kiểm tra dự án của UBND tỉnh không phù hợp đối với các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng. Tại thời điểm được giới thiệu địa điểm, quyết định chủ trương đầu tư, cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư có 19/20 dự án với tổng diện tích 1.107,49 ha/1.283 ha đất được lựa chọn để chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy phép đầu tư đang thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Trong đó, đất rừng sản xuất là 547,46 ha; đất rừng phòng hộ là 378,59 ha; đất rừng đặc dụng là 181,44 ha.

Công ty TNHH New City VN phá rừng phòng hộ làm sân golf Ảnh: Lê Phong

Kiểm tra một số dự án đã triển khai thực hiện, có một số vi phạm, như: khởi công xây dựng công trình khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được bàn giao mặt bằng; UBND tỉnh cho phép một số dự án vừa triển khai thực hiện vừa hoàn tất thủ tục về thu hồi, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…; nhiều dự án chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ cam kết nhưng chưa được kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời…

Về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ rừng, trong 20 dự án được kiểm tra, có 16 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, 4 dự án chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất. Kiểm tra trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thấy chưa có sự phối hợp giữa Sở TN-MT với Sở NN-PTNT nên đa số dự án không phù hợp với quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; việc đo đạc, xác định hiện trạng đất để phục vụ công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng… chưa được xác định đầy đủ, chính xác; một số dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng đã triển khai thực hiện.

Đề nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên tổng rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành nói chung, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng; chấm dứt tình trạng thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch; xác định ngay vị trí đất trồng rừng thay thế, kịp thời thu đầy đủ số tiền trồng rừng thay thế các chủ đầu tư còn chưa thực hiện nghĩa vụ…

Giao Bộ Công an xác minh làm rõ những vi phạm về luật đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên rừng của các sở, ngành có liên quan và chủ đầu tư dự án khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công hầm đường bộ Đèo Cả gây hậu quả 15 ha rừng đặc dụng bị chặt phá, khai thác khoáng sản sai quy định. Ngoài ra, giao Bộ NN-PTNT khẩn trương rà soát các quy định hiện hành, phối hợp Bộ TN-MT ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng…

Do tính chất vi phạm trên diện rộng của tỉnh Phú Yên, đề nghị Thủ tướng chủ trì họp với lãnh đạo UBND tỉnh, có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ liên quan để xử lý và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Đến thời điểm kiểm tra, 17/19 dự án có sử dụng đất rừng khi thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án đến nay vẫn chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng với diện tích 412,9 ha…