Thừa Thiên Huế: Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tăng cường và hướng đến việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh một cách có hiệu lực, hiệu quả, phát triển bền vững; thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Thừa Thiên Huế tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh

Mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc lập hồ sơ ranh giới đối với các BQL Rừng phòng hộ, Khu bảo tồn; Vườn quốc gia Bạch Mã; các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đồng thời hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính.

Lập và thực hiện phương án sử dụng đất đối với các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014NĐ-CP. Lập và thực hiện phương án sử dụng quỹ đất đối với diện tích đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương từ năm 2004 đến nay. Xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất; phát hiện những tồn tại, bất cập, đề xuất các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý,  xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai.

Phạm vi thực hiện có 9 Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn, Vườn quốc gia, gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân; Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương; Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ; Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới; Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Đông; Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy; Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền; Khu Bảo tồn Sao La; Vườn quốc gia Bạch Mã.

Các Công ty kinh doanh lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, gồm: Công ty cổ phần 1-5; Công ty cổ phần Kinh doanh lâm nghiệp Thừa Thiên Huế; Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế; Công ty giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế; Các công ty trực tiếp sản xuất kinh doanh lâm nghiệp khác; Các tổ chức, Hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc nhận bàn giao của các lâm trường từ 2004 đến nay.

Nội dung Đề án tập trung vào việc lập và thực hiện Thiết kế kỹ thuật – Dự toán, gồm: Rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới đối với các BQL Rừng phòng hộ, Khu bảo tồn; Vườn quốc gia Bạch Mã; các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các BQL Rừng phòng hộ, Khu bảo tồn; Vườn quốc gia Bạch Mã; các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương từ 2004 đến nay.

Xây dựng phương án sử dụng đất, chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất đối với các Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Lập phương án quản lý sử dụng quỹ đất đối với diện tích các nông, lâm trường bàn giao về địa phương từ 2004 đến nay. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, xử lý vi phạm đối với các đối tượng thuộc phạm vi Đề án…