Học bổng Đại học Kangwon 2017

Đại học Kangwon (Hàn Quốc)  nhận hồ sơ học bổng năm 2017 cho các ngành về môi trường và lâm nghiệp. Hạn cuối nhận hồ sơ: 31/08/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông tin chương trình, Mẫu kế hoạch học tập.