GIZ tuyển Nhân viên Kế toán

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đang tuyển 01 Nhân viên Tài chính Kế toán, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Văn phòng GIZ Hà Nội, Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: hr-giz@giz.de

Hạn chót: 22/05/2015

Thông tin chi tiết tại đây.