AEAI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Aide et Action International (AEAI) đang tuyển 01 Thực tập sinh.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới info-vietnam@aide-et-action.org
Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.