Oxfam Việt Nam tuyển 01 Quản lý chương trình

Oxfam tuyển 01 Quản lý chương trình hỗ trợ chương trình quốc gia về Thuế và Bất bình đẳng.

Liên hệ:

Ứng cử viên nộp hồ sơ tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.