Rà soát các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu (đến tháng 6-2017) và định hướng triển khai giai đoạn 2017-2022; đồng thời rà soát, đề xuất các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu vào danh mục các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật.

Đây là một trong những nội dung rà soát trọng tâm để chuẩn bị cho việc tổng hợp báo cáo tình hình xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương có liên quan.

Nguồn: