Thu hồi thủy điện 2 lần bị vỡ đập

Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai đã thông báo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thủy điện Ia Krel 2 do có vi phạm. Trong đó có 2 lần xảy ra sự cố vỡ đập làm ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.

Sáng 9-8, Sở KH-ĐT tỉnh gia Lai cho biết đã thông báo thu hồi dự án thủy điện Ia Krel 2 (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đối với chủ đầu tư là Công ty CP CN & XD Bảo Long (Công ty Bảo Long).

Theo đó, năm 2008, dự án thủy điện Ia Krel 2 đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Bảo Long. Trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã không đủ năng lực thực hiện dự án theo các nội dung đã cam kết. Trong đó, có 2 lần để xảy ra sự cố vỡ đập làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân trong vùng.

Thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ đến 2 lần – Ảnh Minh Tân

Qua xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Sở KH-ĐT xác định Công ty Bảo Long đã không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Người dân vùng hạ du thủy điện Ia Krel 2 bị thiệt hại nặng nề sau 2 lần vỡ đập

Từ đó, thông báo đến Công ty Bảo Long chủ trương thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thủy điện Ia Krel 2. Quyết định thu hồi còn yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt mọi hoạt động của dự án thủy điện Ia Krel 2; triển khai thủ tục thanh lý dự án theo quy định của tháp luật.