Quảng Nam: Thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn để thống nhất kế hoạch xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất đạt hiệu quả cao nhất…

Thủy điện xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam.
Thủy điện xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị 26/CT-UBND yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ về tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016.

Phối hợp với các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn để thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt và thông báo cho địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để lấy nước với mức cao nhất trong các đợt xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất đạt hiệu quả cao nhất…