1,3 tỷ tấn thực phẩm bị mất mát hoặc lãng phí mỗi năm

ThienNhien.Net – Trên toàn cầu, 1/3 số thực phẩm sản xuất cho con người – khoảng 1,3 tỷ tấn với chi phí 1.000 tỷ USD, bị mất mát hoặc lãng phí mỗi năm.

Nguồn: