Ô nhiễm không khí trong nhà và nguy cơ đối với sức khỏe

Nhiều vật dụng trong gia đình cùng với lối sinh hoạt hiện đại có khả năng gây ô nhiễm không khí trong nhà và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.