Hơn 9,3 tấn ngà voi bị tịch thu trong Quý I/2019

Tổng hợp từ các nguồn thông tin báo chí cho hay chỉ trong quý 1/2019, tổng lượng ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu tại Việt Nam lên đến 9,32 tấn ngà voi và 40 kg sừng tê giác. Ngoài ra, có tới 750 chiếc ngà do một số người Việt vận chuyển trái phép và bị thu giữ tại Uganda.

Nguồn:
PanNature