Cảnh báo về các đập thủy điện mới ở sông Amazon

ThienNhien.Net – Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã đưa ra cảnh báo về những nguy cơ phá hủy môi trường tại lưu vực sông Amazon do ảnh hưởng từ các nhà máy thủy điện.


Theo các nhà nghiên cứu, đề án xây dựng 428 đập thủy điện tại lưu vực sông Amazon của Brazil – gấp 3 lần hiện nay – sẽ phá hủy môi trường và thậm chí làm biến đổi thời tiết khu vực.

Được biết, mạng lưới các nhánh sông chảy vào Amazon có quy mô lớn nhất trên thế giới và đây cũng là môi trường nuôi dưỡng hệ đa dạng sinh học cao nhất hành tinh.

Nguồn: