Điều tra sụt lún do khai thác nước ngầm ở TPHCM, Hà Nội

ThienNhien.Net – Bộ TN&MT vừa phê duyệt đề án “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực TP Hà Nội, TP.HCM, ĐBSCL, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất”.

Đề án được thực hiện từ nay đến hết năm 2020, do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì thực hiện.

Đề án sẽ điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại khu vực TP Hà Nội, TP.HCM và các địa phương vùng ĐBSCL. Đồng thời xác định, lập bản đồ khoanh vùng phạm vi phễu hạ thấp mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước tại các khu vực trên. Đề án sẽ đánh giá hiện trạng, diễn biến sụt lún bề mặt đất tại các khu vực khai thác nước dưới đất. Trên cơ sở các phân tích, đề án sẽ đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về hướng quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp nước dưới đất nhằm bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất, các biện pháp giảm thiểu tác động đến sụt lún bề mặt đất.

Nguồn: