Plan International tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan International đang cần tuyển Tư vấn/Nhóm Tư vấn trong nước đánh giá cuối kỳ dự án về thích ứng biến đổi khí hậu tại Quảng Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: Ha.LeDuc@plan-international.org,  Trang.HoangThu@plan-international.org, Hieu.GiangHoang@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.