Malteser tuyển nhân viên dự án

Tổ chức Malteser International tại Việt Nam đang tuyển 02 nhân viên dự án “Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, làm việc tại Đà Nẵng.

Liên hệ:

Malteser International, 48 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
Email: tuyen.thaithu@malteser-international.org
Tel.: + 84 (0)511 3820 872, Fax: + 84 (0)511 3819 918

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.