World Vision tuyển Quản lý ADP

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) đang tuyển 01 Quản lý ADP, làm việc tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 14/03/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.