WVV tuyển Nhân viên thời vụ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) hiện đang cần tuyển Nhân viên thời vụ, làm việc tại Yên Bái.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc; Mẫu đăng ký.