Projects Abroad tuyển Điều phối tình nguyện

Tổ chức Projects Abroad cần tuyển 01 Điều phối tình nguyện cho các dự án về chăm sóc và giảng dạy, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2017

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ Online.

Thông tin chi tiết xem tại đây.