Lux-Development tuyển Kỹ sư thủy lợi

Tổ chức Lux-Development cần tuyển Kỹ sư thủy lợi, làm việc tại Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới đia chỉ email: Mr. Pham Van Hung; Dự án VIE/036, văn phòng Cao Bằng, email: hung.pham@luxdev.lu, ghi rõ (vị trí NIE).

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.