CARE International tuyển cán bộ vận động chính sách BĐKH

Tổ chức CARE International cần tuyển 01 Cán bộ vận động chính sách về biến đổi khí hậu cho Mạng lưới Nghèo đói, Môi trường và Biến đổi Khí hậu (PECCN).

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://ww2.job-support.dk/job/jobpreview.asp?id=176728.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 5/4/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.