WVV tuyển Tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) tuyển tư vấn độc lập hỗ trợ các hoạt động xây dựng tại Chương trình Phát triển vùng Bắc Trà My, Quảng Nam.

Liên hệ để biết thêm chi tiết:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Địa chỉ: 988 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng – SĐT: 0236. 3 828459   Fax: 0236. 3 824980

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.