Học bổng đại học tại Singapore cho các bạn trẻ châu Á

Quỹ Giáo dục Temasek công bố cấp các suất học bổng cho các bạn trẻ khu vực châu Á theo học chuyên ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật hay Khoa học Xã hội tại các trường đại học lớn ở Singapore.

Thời gian học: 3 – 4 năm.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ online tại đây.

Hạn cuối đăng ký: 14/3/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.