AMDI tuyển nhóm làm phim

Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) đang tuyển nhóm làm phim tài liệu cho dự án READY.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ với tiêu đề “Documentation film-making for READY project” tới địa chỉ email: chitl@amdi.vn

Hồ sơ bao gồm:

– Ý tưởng ban đầu cho bộ phim, phương thức và kế hoạch thực hiện
– CV của các cá nhân trong nhóm làm phim
– Kinh phí dự kiến
– Một sản phẩm phim hoàn chỉnh về vấn đề phát triển do nhóm thực hiện

Hạn chót nộp hồ sơ: 5h chiều, ngày 28/02/2017

Liên hệ email trên để biết thêm chi tiết.