VietHealth tuyển Kế toán

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) tuyển Kế toán viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và đi công tác các địa bàn theo nhiệm vụ được giao.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/06/2014.

Thời gian phỏng vấn dự kiến: giữa tháng 06/2014 (hồ sơ nộp trước sẽ được phỏng vấn sớm)

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.