C4E tuyển TNV đạp xe hữu nghị Việt-Lào

Nhân dịp thực hiện nội dung Đề án “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Tổ chức Hành động vì Môi trường (AFEO), Câu lạc bộ đạp xe vì Môi trường (C4E) đã phối hợp tổ chức chương trình “Đạp xe vì tình hữu nghị Việt – Lào” nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân của hai nước, trong đó có thanh niên.

Ban tổ chức sẽ tuyển chọn ít nhất 25 tình nguyện viên (TNV) có đầy đủ các điều kiện (sức khỏe, kiến thức…) để tham gia chương trình Đạp xe hữu nghị này.

Các hoạt động chính của Chuyến Đạp xe truyền thông và các hoạt động đi kèm (với sự tham gia của 50 TNV) nhằm quảng bá về hợp tác đầu tư và bảo vệ môi trường của các TNV Việt Nam – Lào theo tuyến Vinh – Thakhek – Vientiane.

Lịch trình dự kiến: Xuất phát tại Hà Nội vào ngày 29/6/2012 và kết thúc tại Vientiane, Lào vào ngày 15/7/2012.

Các TNV quan tâm và muốn tham gia chương trình xin vui lòng gửi đơn (theo mẫu) về cho Ban Tổ chức tại địa chỉ email: c4evietnam@gmail.com đến hạn chót là 05/5/2012.

Lịch trình làm việc của đoàn TNV:

– 05/5/2012: Hạn chót nộp hồ sơ tuyển

– 08/5/2012: Thông báo danh sách TNV qua vòng sơ loại và tham gia tập huấn (khoảng 30 – 40 TNV được tham gia vòng này)

– 12/5/2012: Gặp mặt TNV tham gia tập huấn

– 13/5 – 25/6: Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông, thể lực…

– 20/6: Thông báo danh sách chính thức (sau đó nhóm này tiếp tục được tập huấn)

– 29/6 – 15/7/2012: Đạp xe theo chương trình.

Hồ sơ của TNV phải bao gồm (bắt buộc):

– Đăng ký tham gia (theo mẫu)

– Giấy khám sức khỏe (3 tháng gần nhất)

– Xác nhận cho phép của gia đình tham gia (theo mẫu và có thể bổ sung sau)

– Photo chứng minh thư nhân dân.

THÔNG TIN THAM KHẢO TẠI: http://vacne.org.vn/default.aspx?newsid=8508.