PE&D tuyển Tư vấn

Tổ chức Planète Enfants & Développement (PE&D) cần tuyển Chuyên gia/Tư vấn các vấn đề về giới và bạo lực giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: marjory.wachtel@planete-eed.org