PanNature tuyển Tư vấn Nghiên cứu thể chế tài chính

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tìm kiếm và tuyển dụng 01 chuyên gia trong nước để phối hợp thực hiện tư vấn ngắn hạn về “Đánh giá cơ hội và khả năng áp dụng các công cụ tài chính cho bảo tồn và phát triển bền vững vịnh Hạ Long”. Nhiệm vụ này thuộc khuôn khổ dự án Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng do USAID tài trợ. Thông tin chi tiết về nhiệm vụ tư vấn có trong Điều khoản tham chiếu (ToR).

Các cá nhân có kinh nghiệm và quan tâm xin mời gửi hồ sơ chuyên gia và đề xuất thực hiện (kèm đề xuất phí tư vấn) về địa chỉ email: dungnv@nature.org.vn hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Số 24-H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, phố Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn gửi hồ sơ: 17.00pm ngày 23/8/2016