ENV tuyển Cán bộ nghiên cứu

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đang tuyển 01 cán bộ nghiên cứu.

Liên hệ:

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Phòng 1701, Block 17T5, Hoàng Đào Thúy, Cầu giấy, Hà Nội
Điện Thoại: (04) 62815424
Email: nhanhien.env@gmail.com hoặc env.phuong@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sợ: 08/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.