Học bổng thạc sỹ ngành Lâm học/Lâm nghiệp nhiệt đới

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đào tạo Thạc sỹ ngành Lâm học theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chương trình được xây dựng dựa trên kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; Đại học Gottinghen và Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức; Đại học Quốc gia Lào và Đại học Nông nghiệp Hoàng gia Campuchia. Chương trình được hỗ trợ bởi Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD).

Số lượng học bổng và mức học bổng:

03 học viên nhận được học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí (tương đương với khoảng 100 triệu đồng cho cả khóa học) và nhà ở trong quá trình học tập.

        07 học viên nhận được học bổng hỗ trợ một nửa học phí (tương đương với khoảng 50 triệu đồng cho cả khóa học).

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét học bổng: ngày 30/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo, Đơn xin ứng cử