GIZ tuyển Chuyên gia

Tổ chức GIZ tại Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) đang tuyển 02 Chuyên gia cho Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng tài nguyên rừng và dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam.

Liên hệ email: bernhard.huber@cimonline.de

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Chuyên gia  đánh giá nghị định 62/2012; Chuyên gia đánh giá nghị định 20/2012 và 80/2011.