DAI tuyển Cố vấn y tế

Tập đoàn Development Alternatives Inc. (DAI) đang tuyển 01 Cố vấn y tế.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email PRPrecruitment@DAI.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.